Autorizovaný prodej a pronájem čtyřkolek a motocyklů CFMOTO a Kayo

Na všechny stroje CFMOTO nyní poskytujeme záruku 5 let.

Záruční podmínky - čtyřkolky CFMOTO ATV, UTV, SSV

Fyzické osoby (spotřebitel, nepodnikatel)

 • Standardní záruční lhůta: 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů.
 • Bezplatná rozšířená záruka pro prvního majitele: 60 měsíců nebo do ujetí 10 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Fyzická / právnická osoba s IČO (podnikatel)

 • Standardní záruční lhůta: 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů.
 • Bezplatná rozšířená záruka pro prvního majitele: 60 měsíců nebo do ujetí 10 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Záruční podmínky - motocykly CFMOTO

Fyzické osoby (spotřebitel, nepodnikatel)

 • Standardní záruční lhůta: 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů.
 • Bezplatná rozšířená záruka pro prvního majitele: 60 měsíců nebo do ujetí 40 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Fyzická / právnická osoba s IČO (podnikatel)

 • Standardní záruční lhůta: 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů.
 • Bezplatná rozšířená záruka pro prvního majitele: 60 měsíců nebo do ujetí 40 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Podmínky a pravidla pro splnění standardní záruky

 1. Záruka je poskytovaná pouze na vozidla zakoupená v prodejní síti Journeyman CZ s.r.o.
 2. Záruku je možné uplatnit pouze ve stanovené záruční lhůtě u společnosti Journeyman CZ s.r.o. nebo u autorizovaného prodejce CFMOTO.
 3. Záruku uplatněte bezodkladně po zjištění poruchy.
 4. Podmínkou uplatnění záruky je splnění předepsaného, plnohodnotného záručního servisu v autorizované síti servisů CFMOTO v ČR a SR.
 5. Zákazník se zavazuje, že všechny opravy a úpravy stroje během záruční lhůty budou vykonávané pouze v autorizovaném servisu CFMOTO.
 6. Při uplatňování záruky je nutné předložit všechny potřebné doklady včetně této knížky. (Tedy fakturu a tuto knížku, která dokladuje povinnou servisní péči o toto vozidlo.)
 7. Oprávněnost záruční opravy posoudí autorizovaný prodejce CFMOTO.
 8. Vozidlo musí být používané v souladu se všemi odstavci příslušného uživatelského manuálu, který dostanete od svého prodejce buď ve formátu PDF nebo vytištěný. Oba formáty jsou považované za platné.
 1. Ve vozidle byly používané jen předepsané pohonné hmoty a maziva v předepsaném množství.
 2. Vozidlo nebylo používané ke komerčním účelům, závodění nebo agresivnímu stylu jízdy.
 3. Na vozidle nesmí být jakékoliv neoprávněné úpravy a zásahy, které nebyly schválené výrobcem nebo společností Journeyman CZ s.r.o.
 4. Na vozidle nebyl vykonaný žádný servisní zásah kromě autorizovaného servisu.
 5. Záruka zaniká, pokud byl během záruční lhůty překročen pravidelný servisní interval předepsaný v kilometrech a měsících.
 6. Záruka zaniká, pokud bylo na vozidle zjištěné, že došlo k pozměnění či poškození identifikačních údajů – VIN kódu, výrobních čísel apod.
 7. Záruka zaniká, pokud se údaje v dokladech neshodují s údaji na vozidle.

Záruka se nevztahuje na:

 1. Běžné opotřebení spotřebních dílů: pneumatiky, filtry, maziva, svíčky, žárovky, akumulátor, brzdové destičky, spojka a její obložení, řemeny, řetězové sady, čepy, klouby a podobně.
 2. Opotřebení součástek a náplní, jejichž fyzická životnost je kratší než doba trvání záruční lhůty. (Upozornění: V případě nepoužívání vozidla po dobu 14 a více dní je nutné dobít akumulátor odpovídající nabíječkou, jinak jeho napětí může klesnout pod stanovenou hodnotu a dojde k jeho nenávratnému poškození.).
 3. Škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o vozidlo.
 4. Škody způsobené nehodou či pádem, které vznikly okamžitě nebo později jako důsledek těchto událostí.
 5. Škody způsobené kosmetickými a čistícími přípravky a mytím vysokým tlakem vody.
 1. Škody způsobené odloupnutím barvy působením odlétajících kamenů, větví a podobně.
 2. Dlouhodobou barevnou stálost plastových a lakovaných dílů zatěžovaných UV zářením.
 3. Přirozené zvuky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz nebo životnost stroje.
 4. Škody na stroji vzniklé v důsledku špatného záběhu, nevhodné přepravy nebo nesprávného uskladnění především v zimním období.

Podmínky a pravidla pro splnění rozšířené záruky

 • V rámci rozšířené záruky, nad rámec lhůty stanovené zákonem pro spotřebitele (24 měsíců), má kupující spotřebitel právo:
  • uplatnit pouze a výlučně práva z vad určená podmínkami této záruční knížky
  • na opravu závady, nikoliv na vrácení stroje při jejím opakování.
 1. Záruka je poskytovaná pouze na vozidla zakoupená v prodejní síti Journeyman CZ s.r.o.
 2. Záruku je možné uplatnit pouze ve stanovené záruční lhůtě u společnosti Journeyman CZ s.r.o. nebo u autorizovaného prodejce CFMOTO.
 3. Záruku uplatněte bezodkladně po zjištění poruchy.
 4. Podmínkou uplatnění záruky je splnění předepsaného, plnohodnotného záručního servisu v autorizované síti servisů CFMOTO v ČR a SR.
 5. Zákazník se zavazuje, že všechny opravy a úpravy stroje během záruční lhůty budou vykonávané pouze v autorizovaném servisu CFMOTO.
 6. Při uplatňování záruky je nutné předložit všechny potřebné doklady včetně této knížky. (Tedy fakturu a tuto knížku, která dokladuje povinnou servisní péči o toto vozidlo a originál nebo fotografii osvědčení o registraci vozidla.)
 7. Oprávněnost záruční opravy posoudí autorizovaný prodejce CFMOTO.
 8. Vozidlo musí být používané v souladu se všemi odstavci příslušného uživatelského manuálu, který dostanete od svého prodejce buď ve formátu PDF nebo vytištěný. Oba formáty jsou považované za platné.
 1. Ve vozidle byly používané jen předepsané pohonné hmoty a maziva v předepsaném množství.
 2. Vozidlo nebylo používané ke komerčním účelům, v půjčovnách, auto/moto školách, při kaskadérských kurzech, k závodění a soutěžení nebo agresivnímu stylu jízdy.
 3. Na vozidle nesmí být jakékoliv neoprávněné úpravy a zásahy, které nebyly schválené výrobcem nebo společností Journeyman CZ s.r.o.
 4. Na vozidle nebyl vykonaný žádný servisní zásah kromě autorizovaného servisu.
 5. Záruka zaniká, pokud byl během záruční lhůty překročen pravidelný servisní interval předepsaný v kilometrech a měsících.
 6. Záruka zaniká, pokud bylo na vozidle zjištěné, že došlo k pozměnění či poškození identifikačních údajů – VIN kódu, výrobních čísel apod.
 7. Záruka zaniká, pokud se údaje v dokladech neshodují s údaji na vozidle.

Záruka se nevztahuje na:

 1. Běžné opotřebení spotřebních dílů: pneumatiky, filtry, maziva, svíčky, žárovky, akumulátor, brzdové destičky, spojka a její obložení, řemeny, řetězové sady a podobně.
 2. Opotřebení součástek a náplní, jejichž fyzická životnost je kratší než doba trvání záruční lhůty. (Upozornění: V případě nepoužívání vozidla po dobu 14 a více dní je nutné dobít akumulátor odpovídající nabíječkou, jinak jeho napětí může klesnout pod stanovenou hodnotu a dojde k jeho nenávratnému poškození.).
 3. Škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o vozidlo.
 4. Škody způsobené nehodou či pádem, které vznikly okamžitě nebo později jako důsledek těchto událostí.
 5. Škody způsobené kosmetickými a čistícími přípravky a mytím vysokým tlakem vody.
 6. Škody způsobené odloupnutím barvy působením odlétajících kamenů, větví a podobně.
 7. Dlouhodobou barevnou stálost plastových a lakovaných dílů zatěžovaných UV zářením.
 1. Přirozené zvuky a vibrace motoru, které nemají vliv na funkci, provoz nebo životnost stroje.
 2. Škody na stroji vzniklé v důsledku špatného záběhu, nevhodné přepravy nebo nesprávného uskladnění především v zimním období.
 3. Digitální displeje, výfuk, LED osvětlení, plexištít včetně držáků, akumulátor, naviják, posilovač řízení včetně řídicí jednotky, řemeny, tlumiče.
 4. Škody vzniklé jako přímý důsledek dodatečných úprav (zvyšování výkonu motoru, úprava jízdních vlastností stroje a podobně).
 5. Příslušenství stroje.
 6. Stroje servisované v jiném než autorizovaném servisu CFMOTO v ČR a SR.

UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněné reklamaci si autorizovaný servis nebo společnost Journeyman CZ s.r.o. vyhrazují plné právo na úhraduvšech nákladů spojených nejen s odstraněním poruchy, ale i s jejím posouzením.

Přestože záruční opravy provádí všichni autorizovaní prodejci CFMOTO V ČR A SR, může být rozsah prací limitován. Doporučujeme Vám si předem ověřit, zda je danou opravu vybraný autorizovaný prodejce CFMOTO oprávněn řešit.